PHIẾU KHẢO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

SỐ PHIẾU
 
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG (Bạn phải nhập đầy đủ và đúng thông tin có đánh đấu * màu đỏ)
1. Họ và tên (*) 2. Ngày sinh (*)
3. Khóa học (*) 4. Lớp (*)
5. SĐT di động (*) 6. Email (*)
7. Địa chỉ liên hệ hiện nay

PHẦN II: KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN
Câu 1. Bạn hãy cho biết tình trạng việc làm hiện nay
Câu 2. Việc làm hiện nay của bạn:


Câu 3. Bạn đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được Học viện Tài chính đào tạo:Câu 4. Bạn đang làm việc trong:
* Nơi làm việc hiện nay:  
Câu 5. Khoảng thời gian bạn có việc làm sau khi tốt nghiệp:
Câu 6. Mức thu nhập bình quân/tháng của bạn hiện tại là:


Câu 7. Qua quá trình làm việc, bạn thấy kỹ năng mềm nào cần thiết cho công việc:
g. Kỹ năng khác (xin ghi rõ):
Câu 8. Sau khi tốt nghiệp, bạn có tham gia khóa học nào dưới đây:
g. Các khóa học khác (xin ghi rõ): 
Câu 9. Để giúp sinh viên có việc làm, theo bạn Học viện cần thực hiện những giải pháp nào:


g. Khác (xin ghi rõ):
Câu 10: Ý kiến của bạn với Học viện Tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

PHẦN III: XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Xin bạn vui lòng cho ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu chonvào ô tương ứng mức độ đánh giá bạn chọn cho từng lĩnh vực
TT Nội dung xin ý kiến Mức độ đánh giá
Rất tốt Tốt Khá Trung bình
1 Chương trình đào tạo
1.1 Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu kiến thức chuyên môn trình độ đại học
1.2 Chương trình đào tạo đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
1.3 Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật kiến thức thực tiễn
1.4 Thời lượng chương trình đào tạo đủ để phát triển kỹ năng theo mục tiêu đào tạo
1.5 Các kỹ năng trong chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu công việc
  Ý kiến khác:
2 Đội ngũ giảng viên
2.1. Năng lực chuyên môn và kiến thức cập nhật của giảng viên
2.2 Phương pháp giảng dạy phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu của Sinh viên
2.3  Tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong giảng dạy của giảng viên
2.4 Mức độ đánh giá khách quan, công bằng trong thi, kiểm tra cho Sinh viên
  Ý kiến khác:
3 Công tác quản lý và phục vụ đào tạo
3.1 Mức độ tạo thuận lợi cho sinh viên trong công tác tổ chức đào tạo
3.2 Mức độ đáp ứng các nhu cầu chính đáng của Sinh viên từ các Ban, Khoa
3.3 Thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên HVTC đối với sinh viên
3.4 Tài liệu trong Thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của Sinh viên
3.5 Các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học
  Ý kiến khác:
4 Các hoạt động phong trào sinh viên
4.1 Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện có tác dụng hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của đoàn viên sinh viên
4.2 Hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức đáp ứng nhu cầu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đoàn viên sinh viên
4.3 Các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên hỗ trợ, tăng cường tiếp cận thực tế nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội việc làm cho đoàn viên sinh viên
  Ý kiến khác:
5 Mức độ đáp ứng của khóa học
5.1 Khóa học cung cấp đầy đủ cho sinh viên kiến thức cần thiết về chuyên ngành đào tạo
5.2 Khóa học giúp Sinh viên rèn luyện các kỹ năng cơ bản cho nghề nghiệp
5.3 Kết quả khóa học đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra
  Ý kiến khác:
Mã xác nhận (bạn phải nhập mã xác nhận chính xác như số trong ảnh bên cạnh):
KHẢO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH