PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CQ50

SỐ PHIẾU
 
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên Ngày sinh
Lớp Khoa
Ngành Chuyên ngành
2. Địa chỉ hiện nay
SĐT di động Email

PHẦN II: KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Câu 1. Bạn hãy cho biết tình trạng việc làm hiện nay của mình
Nếu chọn mục a, bạn tiếp tục trả lời câu 2, câu 4 và chuyển sang phần III
Nếu chọn mục c, bạn tiếp tục trả lời câu 3, câu 4 và chuyển sang phần III
Câu 2. Đề nghị bạn cho biết lý do chưa có việc làm (có thể chọn nhiều mục)
e. Lý do khác:
Câu 3: Bạn đã có việc làm, xin vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây:
3.1. Khoảng thời gian bạn có việc làm sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp?
3.2. Cơ quan bạn đang làm việc thuộc loại hình tổ chức nào?3.3. Việc làm hiện nay của bạn có đúng ngành được đào tạo tại Học viện Tài chính không?


3.4. Kiến thức, kỹ năng được Học viện Tài chính đào tạo có đáp ứng với yêu cầu công việc hiện nay của bạn không?3.5. Tổng thu nhập bình quân/tháng từ công việc hiện nay của bạn là:3.6. Sau khi có việc làm, bạn có tham gia khóa học nào dưới đây không?
g. Khác (xin ghi rõ): 
3.7. Bạn thấy cần kỹ năng mềm nào cho công việc của mình? (có thể chọn nhiều kỹ năng)
 
f. Khác (xin ghi rõ):
3.8. Theo bạn, giải pháp nào giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm


g. Khác (xin ghi rõ):
Câu 4: Ý kiến của bạn với Học viện Tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

PHẦN III: XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Xin bạn vui lòng cho ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu [X] vào ô tương ứng mức độ đánh giá bạn chọn cho từng lĩnh vực
TT Nội dung xin ý kiến Mức độ đánh giá
Rất tốt Tốt Khá Trung bình
1 Chương trình đào tạo (CTĐT)
1.1 CTĐT đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng trình độ đại học
1.2 CTĐT đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
1.3 CTĐT thường xuyên được cập nhật kiến thức thực tiễn
1.4 Thời lượng CTĐT đủ để phát triển kỹ năng theo mục tiêu đào tạo
1.5 Các kỹ năng trong CTĐT đáp ứng được yêu cầu công việc
  Ý kiến khác:
2 Đội ngũ giảng viên (GV)
2.1. Năng lực chuyên môn và kiến thức cập nhật của giáo viên
2.2 Phương pháp sư phạm và trách nhiệm trong giảng dạy
2.3 Mức độ đánh giá khách quan, công bằng trong thi, kiểm tra cho SV
  Ý kiến khác:
3 Công tác quản lý và phục vụ đào tạo
3.1 Mức độ tạo thuận lợi cho sinh viên trong công tác tổ chức đào tạo
3.2 Mức độ đáp ứng các nhu cầu chính đáng của SV từ các Ban, Khoa
3.3 Thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên HVTC đối với sinh viên
3.4 Tài liệu trong Thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, NCKH của SV
3.5 Các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH
  Ý kiến khác:
4 Các hoạt động phong trào sinh viên
4.1 Công tác ĐTN, HSV Học viện có tác dụng hỗ trợ quá trình học tập, NCKH và rèn luyện của đoàn viên sinh viên
4.2 Hoạt động do ĐTN, HSV tổ chức đáp ứng nhu cầu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đoàn viên sinh viên
4.3 Các hoạt động ĐTN, HSV hỗ trợ, tăng cường tiếp cận thực tế nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội việc làm cho đoàn viên sinh viên
  Ý kiến khác:
5 Mức độ đáp ứng của khóa học
5.1 Khóa học cung cấp đầy đủ cho sinh viên kiến thức cần thiết về chuyên ngành đào tạo
5.2 Khóa học giúp SV phát triển các kỹ năng cơ bản cho nghề nghiệp
5.3 Kết quả khóa học đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra
  Ý kiến khác:
Mã xác nhận (bạn phải nhập mã xác nhận chính xác như số trong ảnh bên cạnh):
KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CQ50 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH