SỐ PHIẾU

PHIẾU KHẢO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

 
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG (Bạn phải nhập đầy đủ và đúng thông tin có đánh đấu * màu đỏ)
1. Khóa học (*) 2. Khoa QLSV  (*)  
3. Lớp (*)    
4. Họ và tên (*) 5. Ngày sinh (*)
6. SĐT di động (*) 7. Email (*)
8. Địa chỉ liên hệ hiện nay

PHẦN II: KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN
Câu 1. Bạn hãy cho biết tình trạng việc làm
Câu 2. Việc làm hiện nay của bạn:


Câu 3. Bạn đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được Học viện Tài chính đào tạo:Câu 4. Bạn đang làm việc trong:
* Nơi làm việc hiện nay:  
Câu 5. Khoảng thời gian bạn có việc làm sau khi tốt nghiệp:

Câu 6. Mức thu nhập bình quân/tháng của bạn hiện tại là:


Câu 7. Qua quá trình làm việc, bạn thấy kỹ năng mềm nào cần thiết cho công việc:
(SVTN có thể chọn đồng thời nhiều phương án)
g. Kỹ năng khác (xin ghi rõ):
Câu 8. Sau khi tốt nghiệp, bạn có tham gia khóa học nào dưới đây:
(SVTN có thể chọn đồng thời nhiều phương án)
g. Các khóa học khác (xin ghi rõ): 
Câu 9. Để giúp sinh viên sớm có việc làm sau khi tốt nghiệp, theo bạn Học viện Tài chính cần thực hiện những giải pháp nào trong các đề xuất dưới đây:
(SVTN có thể chọn đồng thời nhiều phương án)


g. Khác (xin ghi rõ):
Câu 10: Ý kiến góp ý của bạn với Học viện Tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

PHẦN III: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
TT Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá
Rất tốt Tốt Khá Trung bình Ý kiến khác
1 Chương trình đào tạo của Học viện Tài chính đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
2 Nội dung chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật kiến thức thực tiễn
3 Các kỹ năng trong chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra đáp ứng được yêu cầu công việc
4 Khóa học giúp sinh viên rèn luyện phẩm chất, thái độ, hành vi, các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và chuyên sâu cho người học
5 Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên Học viện Tài chính
6 Phương pháp giảng dạy của giảng viên đã kích thích sinh viên tự học, tự nghiên cứu
7 Tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên
8 Sinh viên được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến học tập và rèn luyện
9 Công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đảm bảo khách quan, công bằng, phản ánh đúng năng lực của sinh viên
10  Học viện thường xuyên tổ chức các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào nghiên cứu khoa học
11 Hoạt động nghiên cứu khoa học có tác dụng hỗ trợ việc học tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên
12 Mức độ tạo thuận lợi cho sinh viên trong công tác tổ chức đào tạo của Học viện Tài chính
13 Mức độ đáp ứng các nhu cầu chính đáng của sinh viên từ các Khoa, Ban chức năng trong Học viện
14 Chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên Học viện Tài chính đối với sinh viên
15 Chất lượng tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp của đội ngũ cố vấn học tập
16 Tài liệu trong Thư viện đầy đủ, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên
17 Hệ thống giảng đường, phòng thực hành và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên
18 Hoạt động của tổ chức Đoàn TN, Hội SV có tác dụng hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên
19 Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Học viện tổ chức đáp ứng nhu cầu của sinh viên
20 Các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tăng cường tiếp cận thực tế nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội việc làm cho sinh viên
Mã xác nhận (bạn phải nhập mã xác nhận chính xác như số trong ảnh bên cạnh):
KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà