THÔNG BÁO

Chưa đến thời điểm cho phép khảo sát trực tuyến
Thời điểm khảo sát trực tuyến bắt đầu từ 0:00 ngày 12-08-2020

KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà